#

L'ORADA

De la mar a la taula: Descobreix els secrets de l'orada en cada mossegada.

L'orada (Sparus aurata), és un peix blanc o semi gras i d'aigua salada que pertany a la família Sparidae. Normalment, habita agrupades en bancs i en aigües poc profundes de fons sorrosos o rocosos, entre 5 i 30 metres de profunditat, encara que, en època de reproducció, poden arribar fins als 150 metres. Comprar orada